За нас

Кратко представяне

“Лион Технолоджис” ЕООД е основана през 1994 година в град София. Дейността на фирмата започва като сервиз за персонални компютри. През годините екипът и фирмата преминават през различни препятствия и трансформации, но успяхме да станем едни от водещите в областта на информационните технологии в страната. В настоящия момент компанията ни е една от водещите в България в областта на системната интеграция и информационната сигурност.

Като приоритетно специализираме в изграждането, управлението и сигурността на информационни и комуникационни инфраструктури. В портфолиото на компанията са най-модерните технологични концепции, като консолидация на ресурсите и иновации. През годините нашият екип участва в реализацията на редица проекти в областта на сигурността и отбраната, енергетиката, индустрията и образованието. За всеки от тях сме получили висока оценка за изпълнението и професионалните качества на екипа.

Също така, ние участваме в много професионални и граждански организации, за да може да подпомагаме развитието на индустрията и науката.

Мисия

Да отговаряме на постоянно завишаващите се изисквания на клиентите ни, като им предлагаме широка номенклатура от качествени продукти и услуги на конкурентни цени, прилагайки най-високите стандарти по отношение на коректността и експедитивността.

Система за качество

“Лион Технолоджис” ЕООД има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015, с обхват:

Закупуване, асемблиране, продажба и сервиз на хардуер и софтуер. Разработка на софтуер. Асемблиране, доставка, продажба и сервиз на летателни системи, периметрови системи и системи за видеонаблюдение.

Сертификат № 91404

Декларация за политиката по качеството

Ръководството на Лион Технолоджис ЕООД, в лицето на Управителя на фирмата:

 • декларира, че Политиката и целите по качеството на Лион Технолоджис ЕООД са насочени към удовлетворяване изискванията и потребностите на клиентите;
 • поема отговорност за осигуряване на:
  • достъп, огласяване, осъзнаване и следване на обявената Политика от всички служители на фирмата и външни изпълнители, с цел повишаване на личната отговорност по отношение на качеството на работа и съответствието на предоставяните продукти и услуги с изискванията на клиентите;
  • ежегодно преразглеждане на политиката при провеждането на преглед на СУК от ръководството, при необходимост и по-често, така че същата да бъде актуална и подходяща за целите и приоритетите на фирмата, и нейните дейности;
  • спазване на прилагания стандарт ISO 9001:2015 чрез поддържане на системата за управление на качеството (СУК) в съответствие с изискванията;
  • спазване на системата за управление на качеството (СУК) и продължително усъвършенстване на нейната ефикасност;
  • спазване на вътрешните регламенти на фирмата;
  • прилагане на нормативните изисквания;
  • следване на изискванията на заинтересованите страни;
  • необходимите за това ресурси

Политиката на Лион Технолоджис ЕООД е запазване на пазарните си позиции и ограничаване на предлагания асортимент, разширяване  на продуктите и услугите в областта на информационната сигурност и стремеж към непрекъснато техническо и интелектуално развитие, съобразно променящите се изисквания на IT пазара.

За ефективното и ефикасно провеждане на тази политика по качеството, ръководството на фирмата определя следните стратегически цели по качеството:

Цели по качеството:

 • Запазване на пазарния дял и ограничаване на предлагания асортимент в рамките на бързооборотни и бързоликвидни продукти и услуги. Разширяване на продуктите и услугите в сферата на информационната сигурност.
 • Спечелване на нови клиенти за съществуващите продукти и услуги на фирмата в страната чрез проучване и водене на преговори с потенциални клиенти.
 • Разширяване на маркетинговите дейности. Популяризиране. Поддържане на добрия имидж. Гъвкава ценова и комуникационна политика.
 • Стремеж към по-високи стандарти на работа във всички сфери на дейност на фирмата и поддържане на дълготрайни позиции в съответната конкурентна среда.
 • Стремеж към използване на съвременни техники и технологии при работа, съобразно изискванията на ИТ пазара.
 • Поддържане на високо ниво на компетентност и мотивираност на персонала. Провеждане на фирмена политика за обучение на персонала.
 • Оптимизиране на ресурсните потоци и съхранението на ресурси. Работа с надеждни доставчици. Предпазване на информацията и нейните носители.
 • Проектиране, модифициране и успешно реализиране на собствени разработки, съобразно изискванията на ИТ пазара.
 • Стремеж към поддържане на оптимална организационна структура, ефективна комуникация и коректно разпределяне на ролите и отговорностите във фирмата.

Основни клиенти

 • Държавна Агенция Национална Сигурност
 • Министерство на Вътрешните Работи
 • Министерство на Отбраната
 • Министерство на Правосъдието
 • Министерство на транспорта, съобщенията и информационните технологии
 • Посолство на Република Гърция
 • Посолство на Република Германия
 • VIVACOM – БТК АД
 • Мобилтел ЕАД
 • Райфайзенбанк АД
 • ЗАД ” Енергия”
 • Народен театър „Иван Вазов“
 • Държавен музикален и балетен център – София „Стефан Македонски“
 • Младежки театър „Николай Бинев“
 • Театър „Възраждане“
 • Народно читалище „Славянска беседа“
 • Драматично-куклен театър „Иван Димов“ – Хасково
 • НКФ „Каритас“
 • Алфа Секюрити Груп
 • „Експомед“ АД
 • „Балканстрой“ АД
 • „Златна Панега Цимент” АД
 • Българско Национално Радио
 • „Скорпион Шипинг“ ООД
 • Национална здравно осигурителна каса
 • „АББ България“ ЕООД
 • Община Младост София
 • СО – Изгрев
 • Джуниър Ачийвмънт България
 • МАРТ България АД
 • SPARKY AG
 • Технически университет – София
 • Фондация „Българска традиция“

Партньори

Фирмата е официален партньор на:

 • Microsoft
 • Intel
 • Cryptophone – GSMK mbH
 • Xform Computing Co.
 • Google inc.
 • Ultra Electronics
 • Samsung
 • Belkasoft
 • Billion Electric
 • ARBOR Embedded and Network Computing
 • Sophos – Astaro Internet Security
 • NET Optics
 • Oxygen Forensics
 • Bolymedia
 • и др.