Услуги

През годините, нашата компания натрупа опит в много направления на науката и техниката, но най-голям е в:

Системна интеграция

Ние разполагаме с екип специалисти във всички области на системната интеграция и можем да изградим Вашия офис или Вашия сървърен център от нула до ключ. Също така можем да подберем  най-подходящите за Вас решения и да Ви ги доставим , независимо в коя държава по света се произвеждат. Годините практика са ни научили, лесно да разпознаваме нуждите на клиентите ни. Качеството на услугите винаги е било и ще бъде приоритет за нас.

Информационна сигурност

Информационната сигурност е тясно свързана с всички процеси в организацията. Основните критерии са свързани с конфиденциалност, цялостност и достъпност. Нашият екип ще Ви помогне да изградите защитена информационна структура, чрез правилна конфигурация на системата. Правилно подбраната система за защита, ще Ви осигури ранно откриване на атаки и тяхното блокиране.

Ние можем не само да Ви посочим необходимите мерки за сигурност, но и да Ви доставим техниката, предоставим обучение и ежедневна поддръжка – ако това Ви е необходимо.

Софтуер

Ние разполагаме със собствени разработки в области като: билетоиздаване и упраление на кино/театрална дейност, енергетика, електронна търговия, ведомствени хотели и общежития, автосервизи, складове и магазини на едро, мрежови и системи за сигурност.

Развойна дейност

По поръчка нашият екип разработва софтуерни и хардуерни приложение за други компании.

Комплексно техническо обслужване

Непрекъснато развиващият се бизнес в днешно време има нужда от качествени ИТ услуги. Комплексните решения в областта на информационните технологии са предимство, но се изискват сериозни познания.

Един добре организиран Център за поддръжка води до по-добри резултати в бизнеса.

Ние разполагаме с добри специалисти, които преминават квалификационни курсове в своята област всяка година.

Ние можем да бъдем Вашият ИТ отдел!

Възползвайки се от услугите на цял ИТ екип Вие спестявате от загуба на време при набиране на квалифициран персонал плюс техните ежемесечни разходи, осигуровки, болнични и др.

Отдавайки на нас задължението да се погрижим за предоставяне на качествени специалисти по Информационни технологии и да следим, както за рутинни дейности, така и за  новите технологии, иновации и развитие, помагаме за намаляване и на разходите на Вашата компанията.