Ние работим за Вашето бъдеще!

  • Понеделник - Петък (09:00 - 18:00)

    Уикенд - затворено
  • Пишете ни

    office@liontech.eu
  • Обадете се

    +359 2 9750680, +359 2 9750681

Комплексно техническо обслужване

Комплексно техническо обслужване

Непрекъснато развиващият се бизнес в днешно време има нужда от качествени ИТ услуги. Комплексните решения в областта на информационните технологии са предимство, но се изискват сериозни познания.

Един добре организиран Център за поддръжка води до по-добри резултати в бизнеса.

Ние разполагаме с добри специалисти, които преминават квалификационни курсове в своята област всяка година.

Ние можем да бъдем Вашият ИТ отдел!

Възползвайки се от услугите на цял ИТ екип Вие спестявате от загуба на време при набиране на квалифициран персонал плюс техните ежемесечни разходи, осигуровки, болнични и др.

Отдавайки на нас задължението да се погрижим за предоставяне на качествени специалисти по Информационни технологии и да следим, както за рутинни дейности, така и за новите технологии, иновации и развитие, помагаме за намаляване и на разходите на Вашата компанията.