Ние работим за Вашето бъдеще!

  • Понеделник - Петък (09:00 - 18:00)

    Уикенд - затворено
  • Пишете ни

    office@liontech.eu
  • Обадете се

    +359 2 9750680, +359 2 9750681

Geoalert

Geoalert

Иновативният продукт представлява сбор от услуги за ранно известяване за потенциални бедствия от земетресения и метеорологично време. Системата използва данни от геофизични измервателни мрежи, които чрез специализирана софтуерна платформа се анализират и информацията за потенциални бедствия се предоставя на потребителите.

Системата може да се разглежда като умна известителна система, която предоставя анализирани динамични данни съобразени с местоположението на потребителите и с техните нужди. Възможността да бъдат прогнозирани в рамките на няколко часа, опасни бури, заледяване и други бедствия, както и информацията да бъде предоставена релевантно и динамично до различните потребители (държавни организации или обикновени хора), ще помогне да бъдат избегнати или поне намален ефекта от различни бедствия.

Системата за ранно известяване за бедствия, комбинира в себе си, най-новите научни разработки, заедно с най-модерните технологии за разпространяване на информацията, като целта е, потребителите на системата да получат максимално рано и максимално точно информация за вероятни бедствия, както и да получават непрекъсната информация за потенциалното бедствие.