Ние работим за Вашето бъдеще!

  • Понеделник - Петък (09:00 - 18:00)

    Уикенд - затворено
  • Пишете ни

    office@liontech.eu
  • Обадете се

    +359 2 9750680, +359 2 9750681

Geoalert

Geoalert

Лион Технолоджис ЕООД спечели и изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Проект: BG16RFOP002-1.005-0326-C01 с наименование „Разработване на система за ранно предизвестяване за природни бедствия Disaster alert“.
Главна цел: Лион Технолоджис ЕООД планира да разработи собствен иновационен продукт на база съвместна разработка с Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География на БАН.

Иновативният продукт представлява сбор от услуги за ранно известяване за потенциални бедствия от земетресения и метеорологично време. Системата използва данни от геофизични измервателни мрежи, които чрез специализирана софтуерна платформа се анализират и информацията за потенциални бедствия се предоставя потребителите.

Системата може да се разглежда като умна известителна система, която предоставя анализирани динамични данни съобразени с местоположението на потребителите и с техните нужди. Възможността да бъдат прогнозирани в рамките на няколко часа, опасни бури, заледяване и други бедствия, както и информацията да бъде предоставена релевантно и динамично до различните потребители (държавни организации или обикновени хора), ще помогне да бъдат избегнати или поне намален ефекта от различни бедствия.

Системата за ранно известяване за бедствия, комбинира в себе си, най-новите научни разработки, заедно с най-модерните технологии за разпространяване на информацията, като целта е, потребителите на системата да получат максимално рано и максимално точно информация за вероятни бедствия, както и да получават непрекъсната информация за потенциалното бедствие.

Софтуерната система анализира и проверява получените данни от различни източници ( между които измервателните мрежи на НИГГГ на БАН и международни институции ) в рамките на няколко секунди, и изпраща резултатите до своите потребители. По този начин в рамките на няколко секунди потребителите ще бъдат информирани за настъпили събития, които могат да застрашат здравето и живота на хората, като земетресение с магнитуд над 4 по скалата на Рихтер или рязко понижаване или повишаване на температурите и т.н. Изпълнението на проекта ще бъде на ниво на технологична готовност TRL 9.

Общата стойност на проекта е 472 363.12 лв., от които 303 564.18 лв. европейско съфинансиране и 53 570.19 лв. национално съфинансиране.