Ние работим за Вашето бъдеще!

  • Понеделник - Петък (09:00 - 18:00)

    Уикенд - затворено
  • Пишете ни

    office@liontech.eu
  • Обадете се

    +359 2 9750680, +359 2 9750681

COVID-19

COVID-19

ПРОЕКТ:
BG16RFOP002-2.089-5764-C01
„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по процедура BG16RFOP002-2.089
На 6 декември 2021 г. УО на ОП „Иновации и Конкурентоспособност” подписа Договор за
безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-5764-С01.
Цел на проекта:
Осигуряването на оперативен капитал за малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г.,
за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
Обща стойност на проекта: 50 000.00 лв., от които 50 000.00 лв.
европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.

Срок за изпълнение на проекта: 3 месеца
Начало: 06.12.2021 г.
Край: 06.03.2022 г.
Бенефициент: Лион Технолоджис ЕООД
ЕИК 130030121

ПРОЕКТ:
BG16RFOP002-2.073-10952-C01

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по процедура BG16RFOP002-2.073
Във връзка с изпълнението на сключен административен договор BG16RFOP002-2.073-10952-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП) по процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и предвид посоченото в чл. 6 от Общи условия към сключените АДБФП, Лион Технолоджис ЕООД, осигурява необходимата информация и публичност за изпълнявания проект.

Лион Технолоджис ЕООД носи основната отговорност за изпълнението на проекта и постигането на неговите цели, така както е заложено в договора. Поради това и в съответствие с най-добрите практики в управлението на проекти, Лион Технолоджис ЕООД осигурява всички необходими ресурси, ефективност, прозрачност и добросъвестност при изпълнението на предвидените дейности
Главната целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Проекта е на обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв.
европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Срок за изпълнение на проекта: 3 месеца
Начало: 01.09.2020г.
Край: 01.12.2020г.
Бенефициент: Лион Технолоджис ЕООД
ЕИК 130030121